Semestr I: Spotkanie 3.2

Drogie stoiczki i stoicy

W następny czwartek spotykamy się ponownie w Bookhouse Cafe, przy ul. Świętokrzyskiej 14, o godzinie 18.45. Pochylimy się nad wybranymi antycznymi koncepcjami ontologicznymi – nie, nie ma to nic wspólnego z onkologią. Sprawa dotyczy natury bytu i świata jako takiego. Załączyłem dwa teksty: kilka fragmentów z Demokryta (bardzo przyjemna lektura) oraz fragment opisujący teorię bytu Platona, Arystotelesa i Plotyna z książki Ontologia Władysława Stróżewskiego (mniej przyjemna lektura). W pierwszy tekst się wczytajcie i spróbujcie spojrzeć na świat oczami Demokryta – jakie są podstawowe właściwości świata według tej wizji i jak te właściwości mogą wpłynąć na nasze życie? Drugi tekst zaledwie przejrzyjcie. Postaramy się wspólnymi siłami przeniknąć przez akademicki język tej publikacji i dociec, jakie światy pozostawili nam w spadku najwybitniejsi systematycy starożytności.

Serdecznie pozdrawiam
Marcin


Pobierz materiały:

Demokryt – fragmenty (PDF)

Ontologia Platona, Arystotelesa, Plotyna (PDF)

Dodaj komentarz