Drogi Uczestniku!

Program zajęć w tym semestrze jest wynikiem rozmów oraz ewaluacji, jakie prowadziliśmy w poprzednich semestrach. Tym razem podzieliśmy go na następujące moduły: po pierwsze wolność, po drugie aksjologia formalna, po trzecie kryzys kultury. Tak jak w poprzednich semestrach, każde spotkanie motywowane będzie innym tekstem znanego filozofa, naukowca lub literata.

Staramy się, aby spotkania były jak najbardziej zróżnicowane, dlatego też w ramach spotkań będziecie mieli do czynienia z teorią, grami stoickimi, rozmową oraz wspólnymi ćwiczeniami duchowymi.

Spotkania zaczynamy zawsze w Piątki o 18.30Tarabuku.

Oto plan nadchodzącego semestru:

Spotkanie Data Główna postać Tekst Prowadzenie
Moduł pierwszy: Wolność
Spotkanie 1.1 11/03/2016 Isaiah Berlin Dwie koncepcje wolności Tomasz
Spotkanie 1.2 18/03/2016 Isaiah Berlin Zmierzch idei na utopijnych Tomasz
Spotkanie 1.3 25/03/2016 Robert Nozik Anarchia, państwo, utopia (fragm.) Tomasz
Spotkanie 1.4 01/04/2016 Epiktet Diatryby (fragm.) Tomasz
Moduł drugi: Aksjologia formalna
Spotkanie 2.1 08/04/2016 Henryk Elzenebrg Tekst żemłosławski Tomasz
Spotkanie 2.2 15/04/2016 Roman Ingarden Czego nie wiemy o wartościach Tomasz
Spotkanie 2.3 22/04/2016 Mieczysław Wallis Przedmiot estetyczny Tomasz
Spotkanie 2.4

11/05/2016

(Środa!)

Zenon z Kition, Chryzyp Diogenes Laertios, VII.1. (fragm.) Tomasz
Moduł trzeci: Kryzys Kultury
Spotkanie 3.1 13/05/2016 Oswald Spengler Zmierzch Zachodu (fragm.) Tomasz
Spotkanie 3.2 20/05/2016 Francis Fukujama Koniec człowieka (fragm.), Koniec historii (fragm.) Tomasz
Spotkanie 3.3 03/06/2016 Marian Zdziechowski Wyżej nadzieje nasze złożyć Tomasz
Spotkanie 3.4 10/05/2016 Platon, Seneka, Pierre Vidal-Naquet Platon, Kriton, Seneka, Listy morale do Lucyliusza (fragm.), P. Vidal-Naquet, Czarny łowca (fragm.) Tomasz
Wyjazd 13-15/06/16      

Nowa forma zajęć: DD oraz DS.

Zachowujemy dotychczasową formułę spotkania, ale z pewnymi dodatkami. A więc:

  1. Spotykamy się w formule seminaryjnej. Czytacie teksty, które są następnie dyskutowane podczas spotkań. Prowadzący moderuje dyskusję, przedstawia syntezy.
  2. Ustanawiamy funkcję DD (dyżurny dyskutant): jest to osoba wyznaczona na dane spotkanie, jej zadaniem jest:
    • bardziej niż zwykle uważne zapoznanie się z lekturą,
    • zreferowanie tekstu,
    • obrona stanowiska autora tekstu, zwłaszcza jeśli pozostali uczestnicy (na skutek np. nieznajomości tekstu) niepoprawnie interpretują jego tezy.
  3. Będziemy Was zachęcać (poprzez odpowiednio formułowane pytaniami w newsletterze zapraszającym na spotkanie) do zajęcia stanowiska w sprawie, której dotyczy tekst, następnie do uzasadnienie tego stanowiska, wreszcie do przedstawienia go podczas zajęć i poddanie dyskusji.
  4. Prowadzący będzie pełnił funkcję DS (dyżurny stoik), oferując na każde życzenie uczestników seminarium, stoicką wykładnię problemu, będącego aktualnie przedmiotem dyskusji. Funkcja ta może być okazjonalnie przekazywana chętnym osobom.

 

UWAGA: Jesteśmy elastyczni i wychodzimy na przeciw merytorycznie uzasadnionym potrzebom grupy , dlatego też na wyraźne życzenie grupy możemy zmodyfikować program spotkań.