Drogi Uczestniku!

Rozpoczynasz Semestr 1 naszego kursu. Każdy semestr trwa trzy miesiące i dzieli się na trzy moduły, zgodnie ze starożytnym stoickim systemem: JA, INNI LUDZIE, ŚWIAT. Staramy się, aby spotkania były jak najbardziej zróżnicowane, dlatego też w ramach spotkań będziecie mieli do czynienia z teorią, grami stoickimi, rozmową oraz wspólnymi ćwiczeniami duchowymi. 

Spotkania zaczynamy zawsze w Piątki o 18.30 w małej saliTarabuku.

Oto plan nadchodzącego semestru:

Spotkanie Termin Temat spotkania Prowadzenie
Moduł pierwszy (Październik 2014): JA
Spotkanie 1.1 2014-10-10 Gdzie ja mam ja? Poszukiwania w postaci gry, rozmowy, analizy krótkich tekstów. Tomasz
Spotkanie 1.2 2014-10-17 Antyczne koncepcje ja: między bogami a duszą. Tomasz
Spotkanie 1.3 2014-10-24 Wybrane współczesne koncepcja ja. Tomasz
Spotkanie 1.4 2014-10-30 Podsumowanie, stoicka koncepcja ja w świetle współczesnych teorii psychologicznych i neurologicznych. Tomasz, Michał
Moduł drugi (Listopad 2014): Inni Ludzie
Spotkanie 2.1 2014-11-06 Kim jest dla nas druga osoba? Czy człowiek jest istotą społeczną? Czy mamy wobec innych jakieś naturalne obowiązki? Tomasz
Spotkanie 2.2 2014-11-13 Wybrane antyczne kodeksy moralne. Które z nich wydają nam się dzisiaj bardziej aktualne? Tomasz
Spotkanie 2.3 2014-11-20 Wybrane współczesne kodeksy moralne. Badamy je poprzez stosowanie ich do poszczególnych sytuacji problemowych. Tomasz
Spotkanie 2.4 2014-11-27 Podsumowanie, stoicka koncepcja relacji międzyludzkich w świetle współczesnych teorii moralnych, społecznych i psychologicznych. Tomasz, Igor
Moduł trzeci (Grudzień 2014): Świat
Spotkanie 3.1 2014-12-04 Czym są dla mnie Bóg, przyroda, kosmos? Czym jest rzeczywistość i jak na mnie wpływa? Jaki jest zakres mojej autonomii? Tomasz
Spotkanie 3.2 2014-12-11 Wybrane antyczne koncepcje ontologiczne. Które z nich wydają nam się dzisiaj bardziej aktualne? Czy warto dzisiaj w ogóle interesować się ontologią? Tomasz
Spotkanie 3.3 2014-12-18 Wybrane współczesne koncepcje ontologiczne? Czy wiemy dzisiaj o świecie więcej niż antyczni? Co właściwie wiemy i jakie ma to dla nas znaczenie? Tomasz
Spotkanie 3.4 2014-12-27 Podsumowanie, stoicka koncepcja ontologiczna w świetle współczesnych teorii fizycznych i ontologicznych. Spór wokół aktualności stoickich intuicji ontologicznych i sensu zajmowania się tego typu sprawami. Tomasz, Michał
Wyjazd 2015-01-06 Wspólny wyjazd: Podsumowanie i ceremonia zakończenia semestru. Tomasz, Michał, Igor

UWAGA: Jesteśmy elastyczni i wychodzimy na przeciw merytorycznie uzasadnionym potrzebom grupy , dlatego też na wyraźne życzenie grupy możemy zmodyfikować program spotkań.