Plan na Semestr 1

Nasz kurs ma charakter usystematyzowany (skupiający się wokół cyfry trzy). Każdy pojedyncza edycja kursu obejmuje jeden semestr; planujemy organizacje co najmniej trzech semestrów zamykających się w spójną całość. Po zakończeniu semestru, sami decydujecie czy chcecie kontynuować swój dalszy udział. Każdy semestr trwa trzy miesiące i dzieli się na trzy moduły, zgodnie ze starożytnym stoickim systemem: JA, INNI LUDZIE, ŚWIAT. Staramy się, aby spotkania były jak najbardziej zróżnicowane, dlatego też w ramach spotkań będziecie mieli do czynienia z teorią, grami stoickimi, rozmową oraz wspólnymi ćwiczeniami duchowymi.

Spotkania organizowane są w Tarabuku (Marszałkowska 7) w Czwartki o godzinie 18.30.

Oto plan nadchodzącego semestru:

Spotkanie Data Temat spotkania
Moduł pierwszy: JA
Spotkanie 1.1 17/03/2016 Gdzie ja mam ja? Poszukiwania w postaci gry, rozmowy, analizy krótkich tekstów.
Spotkanie 1.2 24/03/2016 Antyczne koncepcje ja: między bogami a duszą.
Spotkanie 1.3 31/03/2016 Wybrane współczesne koncepcja ja.
Spotkanie 1.4 07/04/2016 Podsumowanie, stoicka koncepcja ja w świetle współczesnych teorii psychologicznych i neurologicznych.
Moduł drugi: Inni Ludzie
Spotkanie 2.1 14/04/2016 Kim jest dla nas druga osoba? Czy człowiek jest istotą społeczną? Czy mamy wobec innych jakieś naturalne obowiązki?
Spotkanie 2.2 21/04/2016 Wybrane antyczne kodeksy moralne. Które z nich wydają nam się dzisiaj bardziej aktualne?
Spotkanie 2.3 28/04/2016 Wybrane współczesne kodeksy moralne. Badamy je poprzez stosowanie ich do poszczególnych sytuacji problemowych.
Spotkanie 2.4 05/05/2016 Podsumowanie, stoicka koncepcja relacji międzyludzkich w świetle współczesnych teorii moralnych, społecznych i psychologicznych.
Moduł trzeci: Świat
Spotkanie 3.1 12/05/2016 Czym są dla mnie Bóg, przyroda, kosmos? Czym jest rzeczywistość i jak na mnie wpływa? Jaki jest zakres mojej autonomii?
Spotkanie 3.2 19/05/2016 Wybrane antyczne koncepcje ontologiczne. Które z nich wydają nam się dzisiaj bardziej aktualne? Czy warto dzisiaj w ogóle interesować się ontologią?
Spotkanie 3.3 26/05/2016 Wybrane współczesne koncepcje ontologiczne? Czy wiemy dzisiaj o świecie więcej niż antyczni? Co właściwie wiemy i jakie ma to dla nas znaczenie?
Spotkanie 3.4 02/06/2016 Podsumowanie, stoicka koncepcja ontologiczna w świetle współczesnych teorii fizycznych i ontologicznych. Spór wokół aktualności stoickich intuicji ontologicznych i sensu zajmowania się tego typu sprawami.
Wyjazd 18/06/2016 Wspólny wyjazd: Podsumowanie i ceremonia zakończenia semestru.

UWAGA: Jesteśmy elastyczni i wychodzimy na przeciw merytorycznie uzasadnionym potrzebom grupy , dlatego też na wyraźne życzenie grupy możemy zmodyfikować program spotkań.